EES samningurinn

Lög um Evrópska efnahagssvæðið

Á grundvelli laga nr. 2/1993 um Evrópska efnahagssvæðið fullgilti Ísland samininginn um Evrópskt efnahagssvæði.

1. tl. 1. mgr. 1. gr. gr. laganna hljóðar svo:

Heimilt er að fullgilda fyrir Íslands hönd: 
Samning um Evrópska efnahagssvæðið (EES-samninginn), þ.e. meginmál samningsins, bókanir við hann og viðauka, ásamt gerðum, sem í viðaukunum er getið, milli Efnahagsbandalags Evrópu, Kola- og stálbandalags Evrópu og aðildarríkja þessara bandalaga annars vegar og aðildarríkja Fríverslunarsamtaka Evrópu hins vegar, sem undirritaður var í Óportó hinn 2. maí 1992; 

Í 1. gr. EES samningsins segir:

Markmið þessa samstarfssamnings er að stuðla að stöðugri og jafnri eflingu viðskipta- og efnahagstengsla samningsaðila við sömu samkeppnisskilyrði og eftir sömu reglum með það fyrir augum að mynda einsleitt Evrópskt efnahagssvæði sem nefnist hér á eftir EES. 

Til að ná þeim markmiðum sem sett eru í 1. mgr. skal samstarfið í samræmi við ákvæði samnings þessa fela í sér: 
    a. frjálsa vöruflutninga; 
    b. frjálsa fólksflutninga; 
    c. frjálsa þjónustustarfsemi; 
    d. frjálsa fjármagnsflutninga; 
    e. að komið verði á kerfi sem tryggi að samkeppni raskist ekki og að reglur þar að lútandi verði virtar af öllum; og einnig *
    f. nánari samvinnu á öðrum sviðum, svo sem á sviði rannsókna og þróunar, umhverfismála, menntunar og félagsmála. 
*Feitletrun bætt við.

Þá segir m.a. í aðfaraorðum, inngangi EES samningsins:

SAMNINGSAÐILAR; ……. HAFA Í HUGA það markmið að mynda öflugt og einsleitt Evrópskt efnahagssvæði er grundvallist á sameiginlegum reglum og sömu samkeppnisskilyrðum, tryggri framkvæmd, meðal annars fyrir dómstólum, og jafnrétti, gagnkvæmni og heildarjafnvægi hagsbóta, réttinda og skyldna samningsaðila. (Undirstrikun bætt við hér á vefnum S@amkeppnisráðgjöf.is)

Sjá EES-samninginn, yfirlit hér.

View Page