Þjónusta

 • Þarf þitt fyrirtæki á ráðgjöf í samkeppnismálum að halda?
 • Glímir þitt fyrirtæki við markaðsráðandi fyrirtæki?
 • Er fyrirtæki þitt í markaðsráðandi stöðu?
 • Grunar þig að keppinautar þínir eða birgjar brjóti samkeppnislög?
 • Hefur þú áhyggjur af því að þitt fyrirtæki taki hugsanlega þátt í samningi eða aðgerðum sem takmarka samkeppni?
 • Hefur þú áhyggjur af því að samtökin sem fyritæki þitt tilheyrir, brjóti samkeppnislög?
 • Hyggur þú á sameinginu eða samruna við annað fyriræki. Vantar þig upplýsingar um samrunareglur samkeppnislaga?
 • Telur þú að sveitarfélagi, borg eða ríki fari ekki að opinberum útboðsreglum?
 • Telur þú að ríki, sveitarfélög eða opinberarar stofnanir ívilni keppinautum þínum á markði eða raski samkeppnisskiyrðum að öðru leyti með óeðlilegum hætti?
 • Telur þú að EES samningurinn sé brotinn og það hafi áhrif á samkeppnisstöðu þíns fyrirtækis?
 • Telur þú að þitt fyrirtæki eigi í samkeppni við fyrirtæki sem njóti ólögmætra ríkisstyrkja. Strangar reglur gilda um ríkisstyrki á Evrópska efnahagssvæðinu.

Á öllum þessum sviðum getur Samkeppnisráðgjöf aðstoðað og veitt ráðgjöf.